Geschiedenis

De geschiedenis van onze club begint in het gezegende jaar 1994. In dat jaar werden de Bio-ingenieurs aan de faculteit TBW (Toegepaste Biologische Wetenschappen) op het toenmalige RUCA nog gedoopt door Fabiant, de studentenclub van de Biologen. Een tiental eerstejaars besloten tijdens hun tweede zit een studentenvereniging voor BIR’s op te richten. De statuten werden door ASK voorgeschreven. Deze zouden ingaan op 26 september 1994, 00:00. Dit is de geboortedatum van DEMETRIS . Het eerste praesidium bestond uit tien praesidiumleden: een praeses, vice-praeses, een quaestor, een cantor, schachtentemmer, een feestpraeses, een PR, een sportpraeses, een mentor en een cultuurpraeses. In latere praesidia werden daar nog zedenmeester, scriptor, en occasioneel ab-actis en praegustator aan toegevoegd. 

In het vijfde jaar werd er een feestweek ingevoerd. Dit is sindsdien een vaste gebeurtenis geworden waar iedereen gans het jaar naar uitkijkt. In het zesde jaar besloot het praesidium om eens een galabal te organiseren, daar ze niet achter konden blijven t.o.v. andere clubs. Het was meteen een schot in de roos. Eerst organiseerden we dit alleen, maar sinds het negende jaar werken we samen met andere clubs zoals K.D.A, DIEFKA en Fabiant. 

Vanaf het tiende jaar was de tijd rijp om een ouwzakke-cantus te organiseren. In datzelfde jaar werd het tien-jarig bestaan van onze moederclub gehuldigd, evenals alle vorige praesidia die Demetris hebben opgebouwd. 

Na 15 jaar was het wéér tijd voor een feestje. In dat jaar werd ook de Crossroads als ons stamcafé bestempeld! Vandaar dat we onze verjaardag dan ook daar hebben gevierd (met oa 15m gratis bier). 3 jaar later, na 18 jaar, verhuist ons Stamcafé naar een nieuwe locatie, de Paardenmarkt. We bleven ons stamcafé trouw en volgden hen daarheen.

Maar na 20 jaar is het tijd om een stamcafé in Wilrijk te hebben. Ondanks de leuke tijden die we in de Crossroads hebben beleefd,  verplaatsen we ons naar De Poort aan de Boomsesteenweg. We krijgen niet alleen een nieuw café dit jaar maar we vieren ook de verjaardag van onze moederclub Demetris. Hier organiseren we weer een feestweek, een lustrumcantus, een lustrum-inluiding en zo veel meer leuke activiteiten. Het praesidium, een team van 16 jongelingen, staat klaar om nieuwe mensen en onze ouwzakken te ontvangen dit jaar.