Dixit over Vincent:

Vini, aka ‘die grote me zijn baard’, hij ziet er misschien wel stoer uit, ma ‘t is eigenlijk een schatje ze. Daarom dat hij de mama functie opneemt als Zedenmeesteres om de schachtjes dit jaar te beschermen van den Temmer. Ik kijk al een heel jaar uit om samen met hem het nieuwe dreamteam te vormen in het Praesidium, en ik zou het met niemand liever willen doen dan met hem. Dit jaar gaat en fantastisch jaar worden, zowel voor de schachtjes als voor het Praesidium, en ik weet zeker dat Vini daar een grote rol in gaat spelen. Al wat ik kan zegge is dat het een zalige gast is en ge blij moogt zijn om hem als vriend te hebben, ondanks af en toe een verwonding op te lopen door zijn klunzigheid.

Xxx

Dixit
Andreas Verschueren
Schachtentemmer 2018-2019