De geschiedenis van onze club begint in het gezegende jaar 1994. In dat jaar werden de Bio-ingenieurs aan de faculteit TBW (Toegepaste Biologische Wetenschappen) op het toenmalige RUCA nog gedoopt door Fabiant, de studentenclub van de Biologen. Een tiental eerstejaars besloten tijdens hun tweede zit een studentenvereniging voor BIR’s op te richten. De statuten werden door ASK voorgeschreven. Deze zouden ingaan op 26 september 1994, 00:00. Dit is de geboortedatum van DEMETRIS . Het eerste praesidium bestond uit tien praesidiumleden: een praeses, vice-praeses, een quaestor, een cantor, schachtentemmer, een feestpraeses, een PR, een sportpraeses, een mentor en een cultuurpraeses. In latere praesidia werden daar nog zedenmeester, scriptor, en occasioneel ab-actis en praegustator aan toegevoegd.

In het vijfde jaar werd er een feestweek ingevoerd. Dit is sindsdien een vaste gebeurtenis geworden waar iedereen gans het jaar naar uitkijkt. In het zesde jaar besloot het praesidium om eens een galabal te organiseren, daar ze niet achter konden blijven t.o.v. andere clubs. Het was meteen een schot in de roos. Eerst organiseerden we dit alleen, maar sinds het negende jaar werken we samen met andere clubs zoals KDA en Diefka.

Vanaf het tiende jaar was de tijd rijp om een ouwzakke-cantus te organiseren. In datzelfde jaar werd het tien-jarig bestaan van onze moederclub gehuldigd, evenals alle vorige praesidia die Demetris hebben opgebouwd.

Na 15 jaar was het wéér tijd voor een feestje! In dat jaar werd ook de Crossroads als ons stamcafé bestempeld! Vandaar dat we onze verjaardag dan ook daar hebben gevierd (met oa 15m gratis bier).

In het academiejaar 2013-2014 vierden wij het 20 jarig bestaan van onze club! Dit werd gedaan door een groots lustrumjaar te organiseren. Dit hield in dat er elk semester een lustrumweek was waarin Demetris kosteloos voor hun leden activiteiten organiseerde. Alsook het nu al legendarische Liberation TD waar er 20 gratis vaten werden gegeven 1 voor elk jaar dat de club bestond. Alsook werd er dit jaar voor het eerst de Interfac veroverd door Demetris wat het academiejaar in een hoogtepunt afsloot! Ook In het academiejaar 2014-2015 was het plezant door de fantastische activiteiten zoals Sex On The Beach TD. Dit jaar eindigden we ook op de eerste plaats met de interfac.

Schrijf nu samen met ons verder geschiedenis en maak er een bangelijk jaar van!!